PRIVACY POLICY


Tekniikkatoimittaja Arena Interactive Oy:n Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arena Interactive Oy

Hietasaarenkatu 19

65100 Vaasa

Puhelin: 010 320 1431

Y-tunnus 2099021-6


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

support@arenainteractive.fi


3. Rekisterin nimi

CardApp - Arena Interactive Oy:n sovelluskäyttäjärekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään markkinointiin (tiedottamiseen), asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin (SMS-viestintä ja push-viestintä) ilmoittamalla siitä Palvelutarjoajalle * (Raittipalveluun kuuluvat mediayritykset) joka ilmoittaa tekniikkatoimittajalle eDocker Digital Publishing Oy:lle joka vuorollaan ilmoittaa Rekisteripitäjälle Arena Interactive Oy:lle. Push-viestien salliminen voidaan poistaa käytöstä oman mobiililaitteen asetuksissa.


5. Rekisterin tietosisältö

CardApp-rekisterin tietosisältö


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta hänen suostumuksellaan


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiedot luovutetaan ainoastaan Palvelutarjoajille*


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

CardApp-rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.


*Palvelutarjoajat: